Green AI Cloud – den snabbaste och mest hållbara molntjänsten för extrema AI-beräkningar

Vi erbjuder de senaste AI-acceleratorerna från NVIDIA, Intel och Cerebras Systems – vi strävar efter att möta dina specifika behov inom AI-beräkningar med den optimala compute-lösningen
Hållbar computing – genom att bara använda förnybara energikällor kombinerat med en innovativprocess för värmeåtervinning, så är vi världsledande i att minimera CO2-utsläppen från AI-beräkningar!

Vi erbjuder marknadens lägsta priser. Inga överföringskostnader, inga lagringskostnader, inga ”extra dolda avgifter”. Totalt transparent och förutsägbar prissättning på månadsbasis. Kontakta oss för offert!

Green AI Cloud's CO2 - negativa AI Process

Lottie HTML Test

Dubbelt hastighet jämfört med Nvidia A100 till halva priset!

Marknadsledande prestanda

Vi erbjuder världens snabbaste molntjänst för AI-beräkningar – mellan 100 och 150 gånger snabbare än andra molntjänster.

Marknadsledande hållbarhet

Genom att endast använda certifierade fossil-fria energikällor som vind. och vattenkraft, och använda överskottsvärmen från servrarna, skapar Green AI Cloud ett negativt CO2-avtryck. Det innebär att vi bidrar till att minska världens CO2-utsläpp bara genom att tillhandahålla och driva våra tjänster!

Marknadsledande kostnadseffektivitet

Green AI Cloud är den överlägset mest kostnadseffektiva AI-molntjänsten på marknaden – med lägst totalkostnad inräknat lagring, överföringskostnader, service, energi and beräkningar!

Så mycket minskar koldioxidutsläppen

Justera antalet petaflops på linjalen

0
020406080

AI accelerations hårdvara

Pris per Månad | Kvartal | År

Fördelar med Green AI Cloud

Marknadens lägsta totalkostnad

  • Green AI Cloud erbjuder obegränsad tillgång dygnet runt till den snabbaste molnbaserade tjänsten för AI-processer.
  • Ingen kostnad för överföring till och från vårt moln.
  • Ärlig och transparent prissättning – inga dolda eller oförutsebara kostnader!

Minimal fördröjning och maximal säkerhet

  • Högkvalitativ fiberuppkoppling – minimal fördröjning
  • Redundanta fiber-routrar och fiber-switchar
  • Level 4-anläggning garanterar högsta säkerhetsklass

Så minskar vi klimatavtrycket

Green AI Cloud kombinerar teknologi och hållbarhet till ett integrerat ekosystem. Vår molntjänst sparar omkring 8–10 ton CO2-utsläpp för varje AI-modell som bearbetas i vårt moln. Det gör att era AI- och ML-processer hjälper till att minska de totala CO2-utsläppen!

ESG-certifikat

Varje kund får ett årligt ESG-certifikat (baserat på GHG-protokollet; Greenhouse Gas protocol), som anger hur stor minskning av CO2-utsläpp de har bidrag till genom att använda vår molntjänst. Certifikatet är ett konkret bevis på företagets bidrag till en hållbar framtid, och kan användas i er egen kommunikation.

Ett nordiskt alternativ – som uppfyller
EU:s riktlinjer för data- och integritetsskydd

Att vi finns i Sverige innebär att ert företag undviker att skicka värdefulla och/eller känsliga data utanför EU, och er verksamhet helt kommer att uppfylla kraven i  Schrems II, EU:s nya riktlinjer för datasäkerhet. För närvarande är alla andra AI-molntjänster baserade utanför den inre europeiska marknaden. Det gör Green AI Cloud till den enda aktören i  Europa som kan garantera efterlevnad av EU-direktiven om datalagring och dataskydd på den interna marknaden. Vi gör det möjligt för stora nordiska och europeiska företag att uppfylla dessa direktiv och säkerställa högsta säkerhetsnivå för datalagring.

Var kommer Green AI Cloud in i bilden?

Du vill praktiskt tillämpa Artificiell intelligens på ditt företags data

men saknar storskalig processorkraft och ett världsledande AI-kluster

Green_AI_Logo

loggar då in på Green AI Cloud molnet

bearbetar AI-modellen i molntjänsten

och generar snabba resultat

Var kommer Green AI Cloud in i bilden?

Du vill praktiskt tillämpa Artificiell intelligens på ditt företags data

men saknar storskalig processorkraft och ett världsledande AI-kluster

bearbetar AI-modellen i molntjänsten​

och generar snabba resultat

Green_AI_Logo

loggar då in på Green AI Cloud molnet

“Green AI Cloud is ecosystem connected,
CO2 positive and highly compute efficient”

Redo att komma igång med Green AI Cloud?

Vi är här för att hjälpa dig!